Bases de la Convocatoria

Encontres 2018, cultura als barris per a fer ciutat.