Manifest de creació de la Federació d’Iniciatives Culturals Urbanes de València

CARTA

La creació d’iniciatives per al desenvolupament de diferents projectes culturals independents d’arts plàstiques, arts escèniques, música, dansa, art urbà, entre altres expressions en la ciutat de València, ha sorgit en els últims anys, a partir d’una necessitat col·lectiva de desenvolupar i impulsar espais culturals no convencionals en la ciutat, com a resposta davant la falta de polítiques actives en el desenvolupament cultural, i a la progressiva eliminació dels certàmens de referència, així com la reducció i eliminació per part de l’administració de recursos pressupostaris vitals per al desenvolupament de la cultura.

Aquests Iniciatives han sorgit des de moviments ciutadans, associacions culturals i veïnals, productores independents, col·lectius d’artistes o gestors culturals amb l’objectiu d’implicar a la ciutadania i al sector cultural i artístic d’una manera més activa en el foment de la cultura en els barris.

La seua diversitat i model de gestió suposa una innovació social, creant una dinàmica col·laborativa, participativa i acte gestionada des dels propis districtes urbans, implicant a la ciutadania en el desenvolupament de la cultura com una estratègia de cohesió social i de desenvolupament econòmic.

Aquestes iniciatives s’ha anat constituint com un referent cultural i d’avantguarda dins del calendari artístic i escènic en la ciutat de València, amb projecció en l’àmbit nacional i internacional. La gran acceptació del públic amb més de 9 iniciatives culturals urbanes distribuïdes en un calendari anual, consolidat una oferta cultural i d’oci de primer nivell, són resultats que mostren que aquestes iniciatives s’han constituït com a referents per a la creació de públics i l’impuls de la cultura com un valor de desenvolupament social de primer nivell.

Valencia, 2017

MANIFEST

Des de la Federació d’Iniciatives Culturals Urbanes posem de manifest:

  • La necesidad de fomentar modelos de participación social  y de creación de  públicos para la dinamización  de la cultura en los barrios de la ciudad de Valencia.
  • La necessitat de fomentar models de participació social i de creació de públics per a la dinamització de la cultura en els barris de la ciutat de València.
  • Fomentar la creació d’un Pla estratègic que incloga el foment de les arts plàstiques, arts escèniques, música, dansa, art urbà, etc… com a element de dinamització dels barris, de l’oci actiu i de desenvolupament econòmic en la ciutat.
  • Creació d’un programa que identifique a aquestes Iniciatives Culturals Urbanes com a col·lectiu, tenint accés a totes les línies pressupostàries disponibles i al funcionament de les ajudes i incentius.
  • Diversificació dels espais escènics i adaptació de les legislacions que permeten un major flexibilitat en el desenvolupament de l’activitat escènica i artística en espais urbans, associatius i d’oci des de la convivència.
  • Engegada de models de fiscalització que incentiven el desenvolupament i viabilitat de la cultura, faciliten el mecenatge i el desenvolupament d’un model de finançament públic-privat.
OBJECTIUS

La Federació d’Iniciatives Culturals Urbanes de València es crea en un marc de col·laboració amb els següents objectius:

  • Crear una Plataforma d’Iniciatives Culturals Urbanes a València per a presentar-nos com a col·lectiu davant l’administració i cercar sinergies amb actors culturals, socials i de desenvolupament econòmic.
  • Construir un marc de col·laboració entre les diferents iniciatives de l’àrea metropolitana de València, dissenyant un calendari comú i compartint recursos i operativa per a la promoció i viabilitat dels diferents projectes culturals.
  • Establir línies de cerca de recursos conjunts en referència a desenvolupar un projecte global de dinamització cultural i social en la ciutat ( Unió Europea, Govern central i Autonòmic, Administracions locals i altres finançadors públics i privats).
  • Establir un marc de col·laboració amb altres ciutats i col·lectius a nivell estatal i europeu cercant sinergies que ens permeten treballar en xarxa.